Yonimapping uddannelse

(scroll down for English)

Vi glæder os til at præsentere hold 8 til yonimapping på CHAI.

 

På denne uddannelse lærer du i trygge rammer både at modtage og give yonimapping (vaginalterapi), genital mapping, bækkenbundsafspænding, yoni-healing, de-armouring og sensitivitets- og grænsetræning.

Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde professionelt med yonimapping, men det er også muligt at tage uddannelsen som led i personlig udvikling og til privat brug. Du vil lære værktøjer og former for kropsterapi og healing, som stammer fra somatisk sexologi, vejrtrækningsterapi, bioenergi og kropsmassage fra forskellige tantriske og shamanistiske traditioner. For os er etik og integritet meget vigtig og vi følger et særligt sæt etiske regler særligt i forbindelse med behandlinger, hvor man anvender berøring af intime kropsdele. Uddannelsen starter 26. januar 2024 og strækker sig over 10 moduler, fordelt på 6 weekender, hvoraf nogle er fredag-søndag og nogle er torsdag-søndag. Der afsluttes med eksamen og certificering.

Udtalelse fra tidligere deltager:

"Jeg valgte i 2016 yonimappinguddannelsen hos CHAI. Her fandt jeg den, for mig, helt rigtige overbygning på mine andre uddannelser (som jordemoder og indenfor healing og personlige processer).
Uddannelsen er bygget op på teori, demonstration, øvelser og herefter egen træning under supervision.
Væsentligst var grænse og sensitivitetsarbejdet. Træningen i at det er klientens grænser og behov, der er i centrum. Altid. At vi er ligeværdige som behandler og klient.
Åndedrætsterapien, aflæsningen af kroppen som helhed, at arbejde med vrede, sorg, angst og forløsningen i latter, hjerteglæde og lyst.
Det blev moduler præget af dybe processer for alle på holdet, hvilket er essentielt for det efterfølgende arbejde med kvinder, ofte med svære, sårbare og traumatiske erfaringer.
Uddannelsen er grundig.
Jeg bruger i dag uddannelsen professionelt i min virksomhed Kvindevisdom, hvor jeg hjælper kvinder i alle aldre med smerter og spændinger i krop, bækken og køn. Kvinder, der har det svært med egen krop, grænser og lyst i seksualiteten. Kvinder i overgange i livet.
Jeg anbefaler uddannelsen både til dig, der vil på en rejse med dig selv, og dig der ønsker at arbejde professionelt med dette meget vigtige og særdeles tiltrængte område.
Mvh Ulla Eline Veje"

STED:
CHAI, Læssøesgade 14b, 1.tv. (baghuset), 2200 København Nørrebro

TIDER:
Modul 1: 26.-28. januar 2024
Modul 2: 5.-7. april 2024
Modul 3-4: 13.-16. juni 2024
Modul 5-6: 15.-18. august 2024
Modul 7-8: 18.-20. oktober 22024
Modul 9-10: 29. november - 1. december 2024
Der afsluttes med eksamen og certificering
Mødetider:
4-dages moduler:
Torsdage kl. 18.30-22, fredage kl. 10-22, lørdage kl. 10-22 og søndage kl. 10-17
3-dages moduler:
Fredage kl. 18.30-22, lørdage kl. 10-22 og søndage kl. 10-17.
(dato for afsluttende eksamen og certificering besluttes semere)
PRIS:
30.000 DKK incl. moms (ved tilmelding og fuld betaling senest 20. januar 2024)
Ratebetaling: 10.000 DKK incl. moms ved tilmelding. Herefter 6 månedlige rater á 4.000 DKK incl. moms (1. februar 2024, 1. marts 2024, 1. april 2024, 1. maj 2024, 1. juni 2024 og 1. juli 2024)
Early bird: 28.000 DKK incl. moms (ved tilmelding og fuld betaling senest 1. januar 2024)
Crazy early bird: 25.000 DKK incl. moms (ved tilmelding og fuld betaling senest 1. december 2023)
Hvis du tidligere har deltaget på og gennemført CHAI`s tantrabehandleruddannelse er prisen for yonimappinguddannelsen 23.000 DKK incl. moms
UNDERVISERE:
Diana Diakova og Martin Heese
TILMELDING:
Du er velkommen til at komme til et personligt info- og optagelsesmøde, hvis du tror uddannelsen kunne være noget for dig. Kontakt os på tantra@tantrazone.dk eller telefon 2627 4467.
Vi afholder gratis info aftener, hvor du kan komme og høre mere om uddannelsen.

Det er en fantastisk, forunderlig, magisk og eventyrlig rejse at lære sin egen yoni at kende. Rejsen er også indimellem fuld af tårer, når vi mærker alt det, vi måske har længtes efter, og måske stadig længes efter - tilbedelsen, opmærksomheden, opfyldelsen - men efter tårerne brænder solen af livsenergi og nærvær igennem, og vi rejser os med fornyet styrke, klar til at gå ud i verden med omsorg for yoni - os selv.

Yoni er som et utrolig smukt og klogt lille dyr, som er givet i vores varetægt, og som vi skal tage os kærligt af alle vores dage. Hun har fulgt os altid, og set til mens alt muligt skete, med mænd og børn og alt det andet. Men hun havde ikke stemme.

Det kan hun få nu. Hun trækker vejret. Et dyrebart og varmt væsen med en visdom så stor, at den kan give os svar på alle ting. Hvis bare vi lytter efter.

Hun har ikke fået den opmærksomhed, hun fortjente. Ikke kommet til fuld udfoldelse. Måske har du, som jeg, rejst til fjerne lande og ledt i andre mennesker og gamle bøger og jeg ved ikke hvad, efter at få længslerne opfyldt. Imens sad hun hele tiden lige her som den største del af os selv og bare ventede på at få stemme en dag. Uden at blive hånet, misforstået eller misbrugt. Håbede måske på en dag at høre os sige: Yoni, jeg forlader dig ikke mere. Det er os to sammen nu. Os to - og mine søstre, som også er på opdagelsesrejse i yonis land af ufejlbarlig intuition og nydelse så uendelig som universet.

Uddannelsen Yonimapping er et forløb, hvor kvinderne - vi - får mulighed for at heale os selv og bringe yoni til live og værdighed igen. Det er også en praktisk gennemgang af yonis mange mysterier og muligheder, og en tilegnelse af værktøjer til at heale hinanden.

Der er også mulighed for at bruge uddannelsen som nyt erhverv, hvis du vælger det. Yonimapping kaldes også vaginalterapi og er den nyeste landvinding indenfor kropsterapi efter især seksuelle traumer, som også kan være af mere usynlig karakter, eller de skader, som kan komme af forsømmelse. Men primært kalder forløbet på dig, der føler, at der er mere i dit køn end dine rammer indtil nu har tilladt dig at opleve. Og at det vil være ærgerligt, hvis livet skal gå, uden at du fik lov at mærke dig selv som kvinde fuldt og helt.

Forløbet indeholder blandt andet:

Yonimapping og bækkenbundsafspænding. Yonimapping er en behandling, hvor din unikke yoni kortlægges. Det er en måde at lære dig selv at kende og udvide dine muligheder for livsudfoldelse. Ofte tillader denne metode, at traumer kan slippes kropsligt og direkte, i stedet for at skulle genopleves som det kan være tilfældet i andre terapiformer.

Sensitivitets- og grænsetræning. Stor grænsebevidsthed giver frihed. Derfor er et af de primære værktøjer at træne sensitiviteten for og bevidstheden om dine grænser, så du bliver bedre i stand til at mærke, hvad du har lyst til, og hvad du ikke har lyst til. Om dit hoved og din krop er enige. Hvad du har behov for, for at du føler dig tryg nok til at mærke. Hvor ofte dine behov ændrer sig. Og hvordan du kan øve dig i at udtrykke dine behov.

De-armouring. Fra engelsk de- og -armour; at afvæbne/tage panseret af. Smertefulde, grænseoverskridende, angstfulde eller skamfulde oplevelser får os helt naturligt til at danne et panser, som skal beskytte os. Men når situationen bliver en anden, kan dette panser eller ufølsomhed sommetider have sat sig som en permanent tilstand i kroppen, ofte tidligt i livet. Kroppen husker - også det, vi gerne vil glemme. Dette kan fastholde os i mønstre af tilbagetrækning og undgåelse, og medfører ofte en følelse af utilstrækkelighed. Både seksuelt og på alle livets andre områder. På uddannelsen lærer du værktøjer til at håndtere svære følelsesmæssige processer ved hjælp af de- armouring for både dig selv og andre kvinder.

Yonihealing. En yderst varsom tilgang for den, som er traumatiseret i forbindelse med alle aspekter af sex, herunder graviditet.

Bækkenbunds- og underlivsmassage. Behandling af bækken, mave, bagdel, hofter, lyske og kønsorganer. Særlig velegnet for kvinder, som har indestængte følelser som vrede eller sorg, og måske oplever konsekvenser heraf i form af underlivsspændinger, rygsmerter eller maveproblemer.

Tilmeld dig info-møde om Yonimapping uddannelsen


TEXT IN ENGLISH:

Yoni Mapping/Vaginal therapy and Somatic Boundaries work

Do you want to work professionally with yoni mapping or use the program as part of your self-development?

We are proud to present our 7th Yoni Mapping and Somatic Boundaries work education at C.H.A.I. - S.E.C.S. (Copenhagen Heart Awakening Integral Institute for Somatic Education and Conscious Sexuality)

The program provides good opportunities to work professionally but it is also possible to take the program as part of personal development and for personal use.  You will learn about tools and different types of body therapy and healing, from the areas of somatic sexology, breath work, bio energy and body massage from different tantric and shamanistic traditions.

In this internationally recognized training program you learn both receiving and giving Yoni Mapping and Boundaries Bodywork in a safe environment.

You will learn how to support women in their many themes about femininity, sexuality, love, body image, pregnancy, birth, orgasms, trauma, and especially challenges related to the YONI (the female genitals).

For us, ethics and integrity is very important especially in connection with treatments that include touching intimate body parts.

DATES

The education starts on January 26, 2024 and contains 10 modules

Module 1: 26-28 January 2024
Module 2: 5-7 April 2024
Module 3-4: 13-16 June 2024
Module 5-6: 15-18 August 2024
Module 7-8: 18-20 October 2024
Module 9-10: 29 November - 1 December 2024

4-day modules: Thursday 6.30pm-10pm, Friday 10am-10pm, Saturday 10am-10pm and Sunday 10am-5pm hrs.
3-daymodules: Friday 6.30 pm-10 pm, Saturday 10am-10pm and Sunday 10am-5pm hrs.
(date for exam and certification to be decided later)

PRICE

30.000 DKK incl. VAT (full payment latest 20 January 2024)

Payment in installments: 10.000 DKK incl. VAT when signing up and 6 monthly installments of 4.000 DKK incl. VAT. Total 34.000 DKK incl. VAT
(installments to be paid: 1 February 2024, 1 March 2024, 1 April 2024, 1 May 2024, 1 June 2024, 1 July 2024)

EARLY BIRD: 28.000 DKK incl. VAT when signed up and fully paid no later than 1 January 2024
CRAZY EARLY BIRD: 25.000 DKK incl. VAT when signed up and fully paid no later than 1 December 2023

If you have participated in and completed the CHAI tantra therapist education (tantrabehandlerruddannelsen) the price is 23.000 DKK incl. VAT.

Teachers: Diana Diakova og Martin Heese

Sign up

We invite you to a personal information meeting if you think this training might be for you. Please contact us at tantra@tantrazone.dk or via phone +45 2627 4467.

Content

Sensitivity and Boundary Training,

Sensitivity and Boundary Training

Sensitivity and boundary training will help you feel yourself. What do you want? What do you desire? Where are you natural boundaries? What does your body communicate? What does your mind communicate? How can you communicate this in a suitable manner? When your NO becomes clear, your YES becomes authentic. A training session will typically consist of some conversation, exercises, treatment and therapy.

Do you experience difficulty in feeling yourself and moving “from your head to your body”? Some people are having difficulties surrendering to pleasure, while others cannot feel or communicate boundaries and as a result of this ends up overstepping their boundaries. Others experience imbalances and become hyper-sensitive or completely numb. In both cases it may result in problems regarding sexual desire and orgasms, pain or psychological trauma resulting in sexual challenges.

Sensitivity and boundary training has been developed by Martin Heese – his signature treatment – recommended as a series of several sessions, especially if your boundaries have been crossed, but can also be a single session. Our point of departure is your particular situation and a session will typically consist of conversation, physical body work and treatment and therapy.

First of all, we work in a safe atmosphere based on trust. Afterwards, we distinguish between expanding boundaries and crossing boundaries. To expand your boundaries can be positive and initiate your development. To cross your boundaries is considered negative, since you cannot be present in your body and mind. A developed awareness of your boundaries can be an important base of different activities and is an important tool for a tantric bodywork session.

Yoni (vaginal) Mapping and Pelvic Release

Yoni mapping is a safe treatment, where we map your yoni. Yoni mapping is a way to get to know your yoni even better and expand your emotional potential and potential for pleasure. It can consist of acupressure and relaxation, breath work, massage, etc. Yoni mapping has been described as a “fast therapeutic path” because many women experience a closer contact with their body signals, which again can allow gentle release of old traumas, while at the same time avoiding retraumatization.

De-armouring

De-armouring – to take off or release the armour – is acupressure, i.e. external and internal pressure techniques and massage of yoni. Experiences that were frightening, painful and crossed our boundaries make us create an “armour” to protect ourselves. The body remembers, also what our mind might have forgotten. It can lock or freeze our patterns of fear, withdrawal and avoidance and often it causes a feeling of insufficiency, both sexually and in other areas of life.

There might be several unconscious or unknown traumas in the body, as a kind of muscle tensions, which means that you might experience some soreness during and after treatment (similar to the soreness you might experience after a traditional neck massage or workout).

De-armouring can be a rather overwhelming emotional experience, due to release of old traumas and you might get in contact with negative emotional material that has been hidden or accumulated for many years. All feelings are welcome and will be gently embraced and cared for.

Yoni Healing

A healing treatment with great caution and respect for your limits will heal you and your yoni. For women, that are traumatized, either related to sex, pregnancy or birth etc. Yoni Healing is a healing treatment, with great care and respect for your boundaries and can heal you and your yoni. As always, the treatment starts with an initial conversation, where the bodyworker chooses the most suitable methods and tools for you and your specific situation. We have obtained great results with this gentle caring treatment, which can be very healing and releasing.

Pelvis and abdomen massage

We focus on the area around the body’s centre: the pelvis, abdomen, buttocks, hips, groin and genitals.  This treatment is especially suitable for problems with suppressed pent-up emotions like anger or sorrow, or challenges caused by tension in the abdomen, digestion etc. We focus on the area of the body’s core. Pelvis, abdomen, buttocks, hips, groins and genitals. The area that holds the entire body  together. Massaging the stomach area stimulates organs, intestines and digestive area and can soothe back pain.

Acupressure, relaxation, breath work, massage etc. might be part of the session. You might feel very vulnerable while being treated in these areas of the body, which is why we always advance gently and slowly while checking with you along the way if you are feeling okay. We have seen great results with this type of gentle body work, which can be extremely healing and releasing.

-----------------

Vaginal therapy is a healing and safe treatment. Through dialogue, acupressure and light massage techniques, this yoni therapy can help you learn more about your yoni and expand your potential for pleasure and emotions, release tension and experience new sensations in numb areas.  Lots of women have had more or less traumatic or offensive experiences in connection to sex. Others might never have recovered after a problematic pregnancy or delivery. Numb or overly sensitive areas can appear in the body and yoni, which may influence your feelings of self-worth, confidence, sexual desires and can generally be inhibiting.

Tension in the pelvis (vulvodynia) and involuntary contractions in the yoni (vaginism) are painful conditions which affect the general quality of life.

All yoni-treatments take place in a calm, safe and caring space, beginning with a conversation. Every treatment is unique and take point of departure in your specific situation. You express your experiences as we go along, and the whole process always takes place as part of a dialogue.

Yoni Therapy

Vaginal (yoni) therapy is a healing and safe treatment. Through dialogue, acupressure and light massage techniques, this yoni therapy can help you learn more about your yoni and expand your potential for pleasure and emotions, release tension and experience new sensations in numb areas.

In order for the healing to take place, together we create a calm, safe and caring space and initiate the session with an initial conversation. Each bodywork session is unique, created to meet your particular needs. The bodyworker will invite to dialogue, in order for you to express what you experience during any activity.

The method has been created by Diana, based on many years of experience in tantric bodywork and “Sexological Bodywork”.